اولین دوره آموزشی تخصصی لباس در سپتامبر 2016 مطابق با شهریور ماه 95 در شهر پاریس برگزار گردد. با توجه به نقش کشور فرانسه در صنعت پوشاک به عنوان یکی از قطب های صنعتی در دنیا و حضور اساتید به نام در این کشور، دوره آموزشی همزمان با دیدار با نمایشگاه لباس، می تواند نقش و اهمیت ویژه ای در ارتقای صنعت داخلی مد و لباس ایجاد نماید.

برخی از محورهای مطروحه در دوره آموزشی تخصصی لباس پاریس

  • نقش موثر مخاطبان تخصصی  و حرفه ای به ویژه تولید کنندگان
  • توجه به اقتصاد هنر طراحی لباس و کاربردی کردن آن
  • استفاده از ظرفیت های رسانه ای و استمرار آن در رویدادهای اجرا شده
  • ارتقاء آموزش مدیران اجرایی به رویدادها
  • افزایش آگاهی طراحان و برندها در نحوه حضور
  • توسعه و توجه بیشتر به لباس های مردانه
  • برقراری ارتباط منطقی بین برندها ، تولیدکنندگان و طراحان
  • توجه به صادرات طرح ها

همچنین طبق هماهنگی انجام شده امکان بازدید از بزرگترین نمایشگاه مد و لباس در دنیا که در شهر پاریس انجام می شود فراهم گردیده است. در زیر شرایط حضور و خدمات ارائه شده است:

ثبت نام در دوره طراحی مد و لباس پاریس

ثبت نام در دوره طراحی مد و لباس پاریس

جهت هماهنگی و شرکت در رویداد با شماره تلفن 09199495065 تماس حاصل نمایید.